คำภาษาอังกฤษ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับแบบทดสอบภาษาอังกฤษแม้ว่าคุณจะรู้ภาษาไทยเท่านั้น
คุณสามารถเรียนรู้การตอบคำถามเหล่านั้นแม้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแบบออฟไลน์
doctor ความหมายของคำนี้คืออะไร?
stroke ความหมายของคำนี้คืออะไร?
diarrhoea ความหมายของคำนี้คืออะไร?
cold ความหมายของคำนี้คืออะไร?
toiletries ความหมายของคำนี้คืออะไร?
mirror ความหมายของคำนี้คืออะไร?
tweezers ความหมายของคำนี้คืออะไร?
barber ความหมายของคำนี้คืออะไร?
dry ความหมายของคำนี้คืออะไร?
to trim ความหมายของคำนี้คืออะไร?
white ความหมายของคำนี้คืออะไร?
grey ความหมายของคำนี้คืออะไร?
black ความหมายของคำนี้คืออะไร?
ginger ความหมายของคำนี้คืออะไร?
straight ความหมายของคำนี้คืออะไร?
bun ความหมายของคำนี้คืออะไร?
ribbon ความหมายของคำนี้คืออะไร?
scissors ความหมายของคำนี้คืออะไร?
to rinse ความหมายของคำนี้คืออะไร?
to cut ความหมายของคำนี้คืออะไร?
robe ความหมายของคำนี้คืออะไร?
client ความหมายของคำนี้คืออะไร?
sink ความหมายของคำนี้คืออะไร?
hairdresser ความหมายของคำนี้คืออะไร?
to wash ความหมายของคำนี้คืออะไร?
brush ความหมายของคำนี้คืออะไร?
chain ความหมายของคำนี้คืออะไร?
stone ความหมายของคำนี้คืออะไร?
umbrella ความหมายของคำนี้คืออะไร?
tip ความหมายของคำนี้คืออะไร?
cap ความหมายของคำนี้คืออะไร?
bouquet ความหมายของคำนี้คืออะไร?
lace ความหมายของคำนี้คืออะไร?
lingerie ความหมายของคำนี้คืออะไร?
tights ความหมายของคำนี้คืออะไร?
shoes ความหมายของคำนี้คืออะไร?
belt ความหมายของคำนี้คืออะไร?
trousers ความหมายของคำนี้คืออะไร?
cuff ความหมายของคำนี้คืออะไร?
jacket ความหมายของคำนี้คืออะไร?
tracksuit ความหมายของคำนี้คืออะไร?
football strip ความหมายของคำนี้คืออะไร?
trainers ความหมายของคำนี้คืออะไร?
dressing gown ความหมายของคำนี้คืออะไร?
raincoat ความหมายของคำนี้คืออะไร?
anorak ความหมายของคำนี้คืออะไร?
scarf ความหมายของคำนี้คืออะไร?
backpack ความหมายของคำนี้คืออะไร?
hood ความหมายของคำนี้คืออะไร?
dress ความหมายของคำนี้คืออะไร?
skirt ความหมายของคำนี้คืออะไร?
shorts ความหมายของคำนี้คืออะไร?
apron ความหมายของคำนี้คืออะไร?
t-shirt ความหมายของคำนี้คืออะไร?
sunhat ความหมายของคำนี้คืออะไร?
vest ความหมายของคำนี้คืออะไร?
wedding ความหมายของคำนี้คืออะไร?
to faint ความหมายของคำนี้คืออะไร?
office ความหมายของคำนี้คืออะไร?
manager ความหมายของคำนี้คืออะไร?
child ความหมายของคำนี้คืออะไร?
nervous ความหมายของคำนี้คืออะไร?
nerve ความหมายของคำนี้คืออะไร?
tongue ความหมายของคำนี้คืออะไร?
heart ความหมายของคำนี้คืออะไร?
kidney ความหมายของคำนี้คืออะไร?
liver ความหมายของคำนี้คืออะไร?
bone ความหมายของคำนี้คืออะไร?
joint ความหมายของคำนี้คืออะไร?
radius ความหมายของคำนี้คืออะไร?
rib ความหมายของคำนี้คืออะไร?
bridge ความหมายของคำนี้คืออะไร?
arch ความหมายของคำนี้คืออะไร?
sole ความหมายของคำนี้คืออะไร?
ball ความหมายของคำนี้คืออะไร?
fist ความหมายของคำนี้คืออะไร?
nail ความหมายของคำนี้คืออะไร?
palm ความหมายของคำนี้คืออะไร?
jaw ความหมายของคำนี้คืออะไร?
eye ความหมายของคำนี้คืออะไร?
temple ความหมายของคำนี้คืออะไร?
nose ความหมายของคำนี้คืออะไร?
eyelash ความหมายของคำนี้คืออะไร?
eyebrow ความหมายของคำนี้คืออะไร?
skin ความหมายของคำนี้คืออะไร?
heel ความหมายของคำนี้คืออะไร?
calf ความหมายของคำนี้คืออะไร?
buttock ความหมายของคำนี้คืออะไร?
back ความหมายของคำนี้คืออะไร?
ankle ความหมายของคำนี้คืออะไร?
wrist ความหมายของคำนี้คืออะไร?
foot ความหมายของคำนี้คืออะไร?
thigh ความหมายของคำนี้คืออะไร?
breast ความหมายของคำนี้คืออะไร?
head ความหมายของคำนี้คืออะไร?
leg ความหมายของคำนี้คืออะไร?
neck ความหมายของคำนี้คืออะไร?
Earth ความหมายของคำนี้คืออะไร?