No.1034 bra
Ý nghĩa của từ này?
[[ choices[0][1] ]]
[[ choices[1][1] ]]
[[ choices[2][1] ]]
[[ choices[3][1] ]]
correct ratio [[ AnswerCalc[0] ]] % amount of answer [[ AnswerCalc[1] ]]
comment success
[[ d.CommentTxt ]]
  từ tiếng Anh >  
< >